Czerwiec na plantacjach jagody kamczackiej - informacje dla plantatorów