Badania zakupów i konsumpcji, inspiracja dzieci i studentów dietetyki oraz rekomendacje żywieniowe dla seniorów i dla osób z insulinoopornością