Plantatorzy zapraszają na Dzień Lodów Borówkowych, 2/09