Program październikowego spotkania prasowego sektora ogrodniczego i Kantar