LATO z BORÓWKAMI. 1 LIPCA początek sezonu i święto owocu