Organizacje branżowe producentów warzyw i owoców powinny dążyć do elitarności, a nie powszechności – oto teza pierwszej ogrodniczej debaty oksfordzkiej