Przetwórcy najliczniejszą grupą uczestników Innovation Conference