Pierwsze jesienne śniadanie prasowe sektora ogrodniczego i Kantar Polska