Rolniczy handel detaliczny w 2021 roku – badania Kantar i spotkanie prasowe sektora ogrodniczego z mediami