Kantar: wzrost konsumpcji notują wszystkie badane gatunki owoców jagodowych