Międzynarodowy Dzień Owoców i uroczyste rozpoczęcie zbiorów borówki wysokiej