Plantatorzy owoców zapraszają branżę lodową do promocji lodów jagodowych