Wybory najmłodszego plantatora - informacje dla rodziców kandydatów