Miłośnicy borówki wybierają dziecko plantatorów, które otworzy sezon 2024