Warto spolszczyć zalecenia diety śródziemnomorskiej