Sektor ogrodniczy partnerem Narodowego Dnia Sportu